REDOST

  O nás

       Sme stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2008 zaoberajúca sa výstavbou rodinných domov, polyfunkčných budov, spevnených plôch a inžinierskych sietí. Predmetom našej činnosti je naprojektovanie stavby, ocenenie stavby, vybavenie súvisiacich povolení na realizáciu, samotná realizácia diela ako aj kolaudácia.

Všetky tieto služby zabezpečuje kolektív našich osvedčených pracovníkov, ktorí majú s uvedenými službami dlhoročné skúsenosti. Naša spoločnosť disponuje svojim stavebným dvorom, strojovým parkom ako aj strojným vybavením potrebným na vykonanie kompletného diela.

Zabezpečujeme našim klientom vstup na všetky naše realizované stavby kvôli overeniu kvality našich prác a požadovaných nárokov klienta. Sme držiteľom certifikátu manažérstva kvality ISO a sme spoločnosť zapísaná v Zozname podnikateľov.

Ďalej

  Služby


výstavba a rekonštrukcie spevnených plôch

výstavba a rekonštrukcie komunikácií

výstavba a rekonštrukcie chodníkov

výstavba a rekonštrukcie parkovísk

výstavba skladovacích hál

výstavba rodinných domov

Ďalej

Referencie

Z množstva realizovaných stavieb a rekonštrukcií sme na ukážku a lepšiu predstavu o našej činnosti vybrali pár referencií. Medzi referenciami môžete nájsť: rodinné domy, polyfunkcie, spevnené plochy a priemyselné haly.

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, tak neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám odpovieme.

  •  Telefónny kontakt

    +421 917 620 022
    +421 917 620 033

  •  Email

    redost@redost.sk